De website en onderdelen daarvan zijn eigendom van www.deken.nl, met uitzondering van bepaalde (hyper)links.

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.deken.nl. Dit geldt ook voor kopiëren of opslaan.

De getoonde informatie op deze website wordt door www.deken.nl met zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. www.deken.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze website verstrekte informatie.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. www.deken.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

www.deken.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met de website van www.deken.nl. De afbeeldingen, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming www.deken.nl, (onderdelen van) de website te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen op de website aan te brengen.

www.deken.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van storingen of onderbrekingen bij het gebruik van de website of de verzending van berichten.

Voor klachten en/of opmerkingen kunt u mailen naar: info@hetbedenhuis.nl.